Lounge på Folkets Hus i Sandviken

Folkets Hus – Kontakt

Folkets hus historia

Sandvikens diskussionsklubb (SDK) ökade snabbt efter sitt bildandet 1902

Klubben letade lokaler – men blev alltid stoppad. Men from 1 april 1903 fick man hyra åkare Anderssons ”lada” för 225 kr/år. Den 17 maj 1903 beslutade SDK att utse en kommitté som skulle bilda en byggnadsförening. Den 7 juni bildades föreningen och fastigheten köptes för 6 500 kr. I november meddelade 4 av ledamöterna att de måste lämna styrelsen, bolaget hade gett ett ultimatum – om ni inte lämnar styrelsen får ni sparken.

Många jobbade ideellt varje kväll och söndag och i februari 1904 invigdes det första Folkets Hus.

Sandvikens Folkets Husförening utan personligt ansvar bildades

Järn och Metalls avdelning 135 tog initiativet till möte den 27 dec 1911. Skälet var att den inköpta ”ladan” var för liten och man fick möjlighet att köpa tomten vid Hyttgatan-Köpmangatan. Man ville också ha expeditions lokaler för fackföreningarna som bildats i stan. En uttaxering på 25 öre per vecka i alla fackförbund utom Lantarbetarna från 1923 och fem år framåt gav till slut startkapitalet. Metall höll första mötet den 11 jan 1925 i ”nya” Folkets Hus, det andra.

Under 1960-talet utredde Sandvikens stad och folketshusföreningen på var sitt håll behovet av nya lokaler. Staden behövde lokaler för teater, konsthall, bibliotek och aula. Folketshus hade växt ur huset i korsningen Hyttgatan-Köpmangatan. Ur dessa resonemang uppstod idén att bygga nya Folkets Hus i anslutning till hammargymnasiet. Flera fördelar framhölls – en speciell organisation för teatern behövdes inte, belastade inte stadens investeringsbudget, kan samnyttja lokaler, Folkets Hus gamla tomt skulle bli affärscentrum.

Ett nytt Folkets Hus

Kommunfullmäktige beslutade 1969 att uppdra till Folkets Husföreningen att bygga ett nytt Folkets Hus där kommunen skulle stå för driften av teatern med tillhörande lokaler samt ungdomslokaler och entréhall. Dagens Folkets Hus, det tredje, invigdes i februari 1974.